صفحه اصلی > چند رسانه ای > دوره توانمند سازی طلاب شاغل در آموزش و پرورش - بهمن ماه 1395 

 


دوره توانمند سازی طلاب شاغل در آموزش و پرورش

استان های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و سمنان

بهمن ماه 1395 - مشهد مقدس:: ستاد همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش ::